ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่ออาจารย์ : นางเมตตา กันใจวิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,14:26  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายพิศนุ เชตะวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:54  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:52  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:49  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:48  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกุลรัตน์ สุนทรสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:40  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา รอดเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:37  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขนิษฐา เชื้อขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:34  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ชื่ออาจารย์ : นายปัญญา โมเครือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,15:12  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นายปัญญา โมเครือ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2562,15:12  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..