ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน แบดมินตันชิงชนะเลิศจังหวัดนครปฐม ประเภทหญิงคู่ 18ปี ประจำปี2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิศวะ ภุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:25  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศระดับ ม.ต้นหญิง กีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญใจ หัสชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:24  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ เปตองชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญใจ หัสชู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:23  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนทีมกรีฑาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เข้าแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดนครปฐมประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุลีพร กุลไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:21  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลจังหวัดนครปฐม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก
ชื่ออาจารย์ : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:18  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บาสเกตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี2562
ชื่ออาจารย์ : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,11:17  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้สอนนักเรียนได้รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3
ชื่ออาจารย์ : นางเมตตา กันใจวิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,14:26  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นายพิศนุ เชตะวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:54  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ได้รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีนตา จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:52  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2561 ครูฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินรอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,13:49  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..