ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการสร้าง Animation 2D งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:35  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ Text Editor ระดับชั้น ม.ต้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:35  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสร้าง Animation 2 D ระดับชั้น ม.ต้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:33  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:19  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานเพื่อขอรับตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ชื่ออาจารย์ : นายกมล ประทีปธีรานันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,13:45  อ่าน 343 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นายศักรินทร์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,13:39  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..