ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:16  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล ต้านภัยยาเสพติดเทศบาลนครนครปฐมประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,07:49  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลรุ่น18ปีชาย ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 ของจังหวัดนครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,07:45  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรประภา จังพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:39  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการสร้าง Animation 2D งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:35  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันสร้างเว็บไซต์ Text Editor ระดับชั้น ม.ต้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:35  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสร้าง Animation 2 D ระดับชั้น ม.ต้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณีรนุช หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:33  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนุชจรีย์ หวานตลอด
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:19  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานเพื่อขอรับตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ชื่ออาจารย์ : นายกมล ประทีปธีรานันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,13:45  อ่าน 372 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นายศักรินทร์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,13:39  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..