ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:24  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุลีพร กุลไทย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:23  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุลีพร กุลไทย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:23  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันแอโรบิค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:21  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:19  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:18  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:16  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล ต้านภัยยาเสพติดเทศบาลนครนครปฐมประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,07:49  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลรุ่น18ปีชาย ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 ของจังหวัดนครปฐม
ชื่ออาจารย์ : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,07:45  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องชุมชนคนไร่ขิง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิรประภา จังพานิช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,15:39  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..