ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น14ปี กีฬาต้านภัยยาเสพติด ของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:27  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น18ปี กีฬาต้านภัยยาเสพติด ของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:26  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น 18ปี กีฬานักเรียนจังหวัดนครปฐม ประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:25  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:24  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:24  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุลีพร กุลไทย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:23  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชุลีพร กุลไทย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:23  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันแอโรบิค งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:21  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:19  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอื้อจิต กุมุท
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:18  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..