ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นายสุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:35  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองหญิงคู่รุ่น14ปี รายการกรมพลศึกษา ประจำปี2559
ชื่ออาจารย์ : นายวิศวะ ภุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:34  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชายรุ่น15ปี กีฬาเพื่อความเป็นเลิศจังหวัดนครปฐมประจำปี2560
ชื่ออาจารย์ : นายวิศวะ ภุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:33  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ปี2561
ชื่ออาจารย์ : นายวิศวะ ภุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:31  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นายวิศวะ ภุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:30  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปี2560
ชื่ออาจารย์ : นายวิศวะ ภุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:29  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น14ปี กีฬาต้านภัยยาเสพติด ของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:27  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น18ปี กีฬาต้านภัยยาเสพติด ของเทศบาลนครนครปฐม ประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:26  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่น 18ปี กีฬานักเรียนจังหวัดนครปฐม ประจำปี2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:25  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารีย์ ทรัพย์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2561,10:24  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..