ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 6) 17 ธ.ค. 61
ตารางการจัดห้องพักวัดไร่ขิงพระอารามหลวง (ล่าสุด) (อ่าน 102) 30 พ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 58) 27 พ.ย. 61
รายชื่อโรงเรียนที่เป็นที่พักงานศิลปะหัตถรรมฯ ระดับภาค (อ่าน 113) 21 พ.ย. 61
ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (ภาคกลาง-ภาคตะวันออก) กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ (อ่าน 169) 12 พ.ย. 61
(ฉบับร่าง) ตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (ภาคกลาง-ภาคตะวันออก) (อ่าน 7) 12 พ.ย. 61
แบบฟอร์มการจองห้องพักวัดไร่ขิงพระอารามหลวง สำหรับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโน (อ่าน 431) 08 พ.ย. 61
แจ้งบุคลากรลงทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ (อ่าน 459) 17 ก.ย. 61