กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0867660609
อีเมล์ : bonusforboy@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
15/4 หมู่ 1 ต.บางแขม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ป.โท / ศษ.ม. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / สาขาบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2544 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อัตราจ้าง
2554 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561