ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 128) 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 192) 19 พ.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 63) 16 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 342) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 438) 10 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง คณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 205) 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 168) 02 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 327) 27 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 149) 24 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 116) 21 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1660) 21 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 807) 21 ก.พ. 63