ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 69) 25 พ.ย. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 74) 25 พ.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 443) 21 พ.ย. 62
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 88) 21 พ.ย. 62