ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 52) 17 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 71) 17 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (อ่าน 182) 05 ก.พ. 64
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 78 รายการ (อ่าน 83) 04 ก.พ. 64
ดาวน์โหลด ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาจ่ายผ่านธนาคาร (อ่าน 194) 27 ม.ค. 64
ประกาศ อัตราการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 843) 29 ธ.ค. 63
ประกาศ แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1173) 29 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตฯ (อ่าน 167) 09 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง รับสมัครพนักงานบริการ (อ่าน 170) 09 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง รับสมัครคนสวน (อ่าน 135) 09 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (อ่าน 195) 24 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 478) 22 ก.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 361) 10 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 374) 29 มิ.ย. 63
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform(DEE (อ่าน 877) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ (อ่าน 322) 26 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 1088) 20 มิ.ย. 63
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 367) 19 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 661) 18 มิ.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 980) 16 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 452) 02 มี.ค. 63