ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดผลและเทียบโอนความรู้ (อ่าน 202) 01 เม.ย. 62
กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 473) 27 ก.พ. 62
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม (อ่าน 2200) 26 ม.ค. 62
แจ้งบุคลากรลงทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ (อ่าน 856) 17 ก.ย. 61