ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ (อ่าน 36) 24 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 333) 22 ก.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 267) 10 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 277) 29 มิ.ย. 63
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform(DEE (อ่าน 772) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ (อ่าน 224) 26 มิ.ย. 63
ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 894) 20 มิ.ย. 63
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 286) 19 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 554) 18 มิ.ย. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 825) 16 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 381) 02 มี.ค. 63