ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชก
การประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดย พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุม จำนวน ๑,๕๐๐ คน ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา_อินฺทปญฺโญ) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบพระหลวงพ่อวัดไร่ขิงแก่ผู้เข้าประชุมทุกคน ดร.สามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษา จ.นครปฐม กล่าวขอบคุณประธานฯ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,12:36   อ่าน 1941 ครั้ง