ภาพกิจกรรม
วันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
คณะครูและสภานักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติดโลก ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน
โดยมีการแสดงละครสั้น การแสดงโฟล์กซองของนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2561,08:56   อ่าน 551 ครั้ง