รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
53 หมู่ 2   ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ 034381086


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :