ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐริณีย์ กิจสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 0817051470
อีเมล์ : noilibrary@hotmail.com
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,08:46  อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.๑ - ม.๓
รายละเอียดผลงาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ มกราคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2561,08:46   อ่าน 71 ครั้ง