กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิศวะ ภุมมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555-2556 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม อ.เกาะกูด จ.ตราด ครูผู้ช่วย
2556-2558 โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ครู คศ.1
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองหญิงคู่รุ่น14ปี รายการกรมพลศึกษา ประจำปี2559
2 รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลชายรุ่น15ปี กีฬาเพื่อความเป็นเลิศจังหวัดนครปฐมประจำปี2560
3 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ปี2561
4 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ปี2560
5 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากล) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ปี2560