การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า อนันต์-ไร่ขิงวิทยา    คลิกดูภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คลิกดูภาพกิจกรรม

สามารถติดตามกิจกรรมในการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมได้ คลิกที่นี่