ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 118) 22 ก.ค. 63
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 118) 10 ก.ค. 63
 
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 116) 29 มิ.ย. 63
 
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform(DEE (อ่าน 642) 29 มิ.ย. 63
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ (อ่าน 118) 26 มิ.ย. 63
 
ระเบียบการแต่งกายและทรงผมนักเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา (อ่าน 626) 20 มิ.ย. 63
 
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 177) 19 มิ.ย. 63
 
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 402) 18 มิ.ย. 63
 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 215) 16 มี.ค. 63
 
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 289) 02 มี.ค. 63