ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
53 หมู่ 2   ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
เบอร์โทรศัพท์ 0-3431-8086-7

แผนที่โรงเรียน