โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เลื่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยให้สับเปลี่ยนกลุ่มเรียนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
- แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่1(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ระบบเปิดวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น. คลิกที่นี่
- เว็บไซด์สำหรับนักเรียน และผู้ปกครองเข้าดูผลการเรียน คลิกที่นี่- เครื่องแบบ อุปกรณ์ประกอบ และการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

- แจ้งผลการจัดสรรที่เรียน สำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครปฐม
หมายเหตุ ให้นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรมาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์พระเทพศาสนาภิบาล เวลา 12.30-16.30 น. โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
9. เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 2,710 บาท

- แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียนให้ ม.1 ปีการศึกษา 2564  คลิกที่นี่- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป  คลิกที่นี่
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2564 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  คลิกที่นี่


นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ที่ไม่มีที่เรียน  สามารถยื่นความจำนงเพื่อให้ สพม.นครปฐม จัดสรรที่เรียน ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2564 โดยให้เลือกยื่นความจำนงได้ จาก 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นความจำนงออนไลน์ ผ่านลิงค์ด้านล่าง
   ลิ้งค์สำหรับนักเรียน ม.1 ที่ไม่มีที่เรียน  คลิกที่นี่
    ลิ้งค์สำหรับนักเรียน ม.4 ที่ไม่มีที่เรียน  คลิกที่นี่

2. ยื่นความจำนงที่ศูนย์ประสานงาน สพม.นครปฐม ประจำอำเภอสามพราน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น.
     หลักฐานที่ใช้ในการยื่นความจำนง
       1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
       2.สำเนา ปพ.1 (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ คลิกที่นี่ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา 14 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ 07 มิ.ย. 64
เครื่องแบบ อุปกรณ์ประกอบ และการแต่งกาย ของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 29 พ.ค. 64
แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนวนให้จัดหาที่เรียนให้ ม.1 ปีการศึกษา 2564 28 พ.ค. 64
ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 22 พ.ค. 64
ใบสมัครแสดงความจำนงเพื่อให้จัดสรรที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 22 พ.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินบัญชี 19 พ.ค. 64
ข่าวฝ่ายงานงบประมาณ
รายการอนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ที่ ศธ 04239/42 11 มี.ค. 64
แจ้งเพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 11 มี.ค. 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำกระเป๋านักเรียน ด้วยวิธีการยื่นซองเสนอราคา 17 มิ.ย. 64
ประกาศการจ้างทำกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 64
เอกสารแนบท้ายประกาศการจ้างทำกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 64
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างครูเจ้าของภาษาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 06 พ.ค. 64
การประมูลเช่าพื้นที่ในการจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 26 เม.ย. 64
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 22 มี.ค. 64
ตารางสรุปการกำหนดราคากลางการจัดซื้อหนังเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 22 มี.ค. 64
ประกาศเผยแพร่รายการหนังสือเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 22 มี.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
    มิถุนายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ